TJÄNSTER


Vi erbjuder tre typer av tjänster, som debiteras på olika sätt beroende på insats. Tjänsterna är uppdelade i konsulttjänst, coachstöd samt interimtjänster. Se förklaringar längst ned på sidan.

 

Som senior managementkonsult arbetar jag ensam eller i samarbete med andra företag och fristående konsulter beroende på hur uppdragen ser ut.

 

Uppdragen kan ske i större eller mindre omfattning och debitering sker per timme, dag eller månad, beroende på uppdragets utformning.

 

Ny teknik används med fördel, till exempel det gäller Microsoft Teams, videosamtal med mera.

 

Jag tar gärna ett videosamtal eller telefonmöte utan kostnad för att diskutera hur vi kan hjälpa dig. Önskas ett fysiskt möte kan vi diskutera förutsättningarna för detta också.

 

Välkommen med din förfrågan!


Interim

Om ert företag går in i en förändring eller att ni har en vakant VD- eller annan chefsposition, kan vi gå in och stötta.


Uppdraget är tidsbegränsat både i tid och omfattning. Debiteras med en fast ersättning/månad enligt överenskommelse.


Konsult

Vi utför uppdrag i form av inspirationsföreläsning, utbildning, projektledning, ledarutveckling med mera.


Uppdraget debiteras med en ersättning per dag.

Coachstöd

Som högsta chef för en verksamhet eller organisation är man ibland ensam.

Vi erbjuder coachstöd till chefer. Coachstöd kan också vara till projektledare och förbättringsledare vid införande av ledningsystem eller LEAN.


Tjänsten debiteras per timme och sker främst genom video- och telefonsamtal.


Lerbo Consulting AB


mobil 070-541 01 02   e-mail peter@lerboconsulting.se 

Org nr. 559031-8548, Bankgiro 5274-3929 innehar F skattesedel

Adress: Slåttergatan 1  54532 Töreboda