Tjänster


Vi erbjuder tre typer av tjänster, som debiteras på olika sätt beroende på insats. Tjänsterna är uppdelade i interim, konsult och coachstöd och internrevisor. Se förklaringarlängst ned på sidan.

 

Som senior managementkonsult arbetar jag ensam eller i samarbete med andra företag och fristående konsulter beroende på hur uppdragen ser ut.

 

Uppdragen kan ske i större eller mindre omfattning och debitering sker främst per dag eller månad, beroende på uppdragets utformning.

 

Ny teknik används med fördel, till exempel det gäller Microsoft Teams/Zoom videosamtal med mera.

 

Jag tar gärna ett videosamtal eller telefonmöte utan kostnad för att diskutera hur vi kan hjälpa dig. Önskas ett fysiskt möte kan vi diskutera förutsättningarna för detta också.

 

Välkommen med din förfrågan!


Interim

Om ert företag går in i en förändring eller att ni har en vakant VD- eller annan chefsposition, kan vi gå in och stötta.


Uppdraget är tidsbegränsat både i tid och omfattning. Debiteras med en fast ersättning/månad enligt överenskommelse.


Konsult/Coach

Vi utför uppdrag i form av inspirationsföreläsning, utbildning, projektledning, ledarutveckling, caochstöd till VD, utvecklingsledare och andra nyckelpersoner i företaget med mera.


Uppdraget debiteras per halv- eller heldag.


Internrevisor

Som internrevisor får ni input utifrån på ert interna revsionsarbete inom ISO eller andra certifieringar med fokus på verksamhetsutveckling och förbättringfsarbete vilket faktiskt är grunden i de flesta ledningsystem.


Uppdraget debiteras per halv- eller heldag.