TJÄNSTER


Tjänsterna är uppdelade i interim, konsult och coach för chefer och VD.


Som senior management konsult arbetar jag ensam eller i samabete med samarbetspartners och andra fristående konsulter beroende på hur uppdraget ser ut.


Uppdragen kan vara tidbegränsade i större eller mindre omfattning eller enstaka uppdrag.


Ny teknik används med fördel, det gäller teams, videosamtal mm.


Jag tar gärna ett videosamtal eller telefonmöte utan kostnad för att diskutera hur vi kan hjälpa dig. Behövs ett fysiskt möte kan vi diskutera förutsättningarna för detta.


Konsult

Uppdrag i form av inspirationsföreläsning, utbildning, projektledning, ledarutveckling mm.

Uppdraget debiteras med en ersättning per dag.

Coach för chefer och VD

 Som högsta chef för en verksamhet eller organisation är man i bland ensam.

Tjänsten är per timme och sker främst genom videosamtal och telefon.


Interim

Företaget går in i en förändring eller VD eller annan chefspostion är vakant. Uppdraget är tidbegränsat i tid och ofattning. Debiteras med fast ersättning/månad enligt överenskommelse.


Lerbo Consulting AB


mobil 070-541 01 02   e-mail peter@lerboconsulting.se 

Org nr. 559031-8548, Bankgiro 5274-3929 innehar F skattesedel

Adress: Slåttergatan 1  54532 Töreboda