ARBETSMILJÖ


SAM och ISO 45001:2018 - viktiga delar för att lyckas med god arbetsmiljö.


Med LEAN förbättras arbetsmiljön men det behövs ett strukturerat och långsiktigt arbete för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Med en certifiering till ISO 45001 förbinder man sig dessutom till ständiga förbättringar inom arbetsmiljö och lägger nivån högre än vad som lagstiftningen kräver i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).


Chefernas efterfrågan och driv för bättre arbetsmiljö är helt avgörande. Här kommer ett bra ledarskap in.


Jag har som tidigare chef aktivt drivit frågan om arbetsmiljö och försökt förändra kulturen. Inte minst i mitt senaste uppdrag (2016–2020) som chef för Distriktsveterinärerna i Sverige. Denna verksamhet har 600 anställda på 80 orter med dygnet runt verksamhet och levande djur. Jag är stolt över organisationen jag lämnade, både medarbetare och chefer. Tillsammans bidrog vi till en bättre arbetsmiljö och startade en väg som kommer att fortsätta.


Som revisionsledare för arbetsmiljö (ISO 45001) har jag jobbat med flertal företag.
Lerbo Consulting hjälper er med


  • Individuell coachning för chefer i arbetsmiljöfrågor
  • GAP-analys för ISO 45001:2018
  • Föreläsning
  • Ubildning
"God arbetsmiljö - förbättring kan bara bekräftas av medarbetare"


SAMARBETSPARTNER


Lerbo Consulting AB


mobil 070-541 01 02   e-mail peter@lerboconsulting.se 

Org nr. 559031-8548, Bankgiro 5274-3929 innehar F skattesedel

Adress: Slåttergatan 1  54532 Töreboda