ARBETSMILJÖ


Lerbo Consulting erbjuder följande utvecklingsinsatser:

  • Rådgivning/coachning av chefer, ledningsgrupper och VD i frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, inom privat och offentlig sektor
  • GAP-analys för ISO 45001:2018
  • Föreläsningar
  • Utbildning
  • Projektledning

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och ISO 45001:2018 är viktiga delar för att lyckas uppnå och bibehålla en god arbetsmiljö. För detta krävs ett strukturerat och systematiskt arbetsmiljöarbete.

En god start är att det finns standardiserade processer, som beskriver i förväg bestämda arbetssätt. Alla medarbetare ska veta vilka rutiner som gäller och var de finns. Detta skapar tillit och trygghet i organisationen och förhindrar onödiga tillbud och olyckor.

 

Att jobba enligt Lean innebär automatiskt ett stort fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, där utveckling, implementering och uppföljning av rutiner sker på ett strukturerat arbetssätt. LEAN innebär även att medarbetaren är i fokus och påverkar och förbättrar vilket ökar motivation och trivsel.

 

Ledarskap

Det är chefernas huvudansvar att efterfråga och driva arbetsmiljöarbetet samt att involvera medarbetarna i detta. Ett gott ledarskap har en avgörande betydelse.

 

Med en certifiering till ISO 45001 förbinder man sig dessutom till ständiga förbättringar inom arbetsmiljöarbetet, en nivå högre än vad lagstiftningen kräver i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).


Kontakta oss gärna för en kostnadsfri introduktion!


"En bra arbetsmiljö kan bara bekräftas av medarbetare"


SAMARBETSPARTNER