LEAN


Vad krävs föra att lyckas med LEAN?


Lerbo Consulting erbjuder följande utvecklingsinsatser:

  • Rådgivning/coachning av chefer, ledningsgrupper och VD, inom privat och offentlig sektor
  • Införande av Lean
  • Föreläsningar
  • Utbildning

Vi har ett nära samarbete med andra konsulter, vilket möjliggör skräddarsydda insatser efter behov.

 

Utveckla människor

Lerbo Consulting har en drivkraft att utveckla ledarskapet inom privat och offentlig sektor. Vi vill utveckla människor, som i sin tur utvecklar och förbättrar verksamheten. Detta gör vi genom att tillämpa Lean, vilket fungerar i alla verksamheter. En viktig byggsten inom Lean är att efterfråga ständiga förbättringar från ledningen. Ledarskapet är helt avgörande.

 

Förbättringsarbete i små steg

För att följa med i utvecklingen krävs ett dagligt förbättringsarbete, i små steg och i rätt riktning. Vad som är rätt riktning är unikt för varje företag eller organisation och hänger samman som en röd tråd från företagets värderingar och långsiktiga strategi till att blicka framåt mot ett önskat framtida tillstånd.

Företagets övergripande strategi och produktionen av varor och tjänster går då åt samma håll.

 

Målet är att öka lönsamheten

Att medarbetarna får möjlighet och känner ansvar för att komma med förbättringsförslag och bidra till företagets utveckling är en annan stor påverkansfaktor på företagets lönsamhet.


Lerbo Consulting ingår i LEAN KATA sweden ett företag och koncept för LEAN KATA. 


Kontakta oss gärna för en kostnadsfri introduktion!

SAMARBETSPARTNERS/DELÄGARE