LEAN


Vad krävs föra att lyckas med LEAN?


Min drivkraft är att utveckla medarbetare som utvecklar verksamheten och för det krävs mod och engagemang från chefer med ständig förbättring.


Har varit med om att lyckats och misslyckats med LEAN-satsningar i tre olika organisationer. Detta har gett mig stor insikt om framgångar och fallgropar. För mig är huvudfokus LEAN-ledarskap.


LEAN -ledarskap innebär att högsta ledningen efterfrågar LEAN som filosofi och där strategi och mål hänger samman med det dagliga förbättringsarbetet. Blir förbättringsarbetet inte koordinerat finns det en risk att produktion av varor och tjänster och den övergripande strategin går åt olika håll.

Lerbo Consulting hjälper er med


  • Individuell coachning för chefer
  • Införande av LEAN
  • Föreläsning
  • Ubildning
  • Rådgivning

SAMARBETSPARTNERS

Lerbo Consulting AB


mobil 070-541 01 02   e-mail peter@lerboconsulting.se 

Org nr. 559031-8548, Bankgiro 5274-3929 innehar F skattesedel

Adress: Slåttergatan 1  54532 Töreboda