SAMARBETSPARTNERS

LEDNINGSSYSTEM


– att leda företag

 

Lerbo Consulting erbjuder följande utvecklingsinsatser:

  • Rådgivning/coachning av chefer, ledningsgrupper och VD, inom privat och offentlig sektor
  • Verksamhetsutveckling
  • Projektledning
  • Föreläsningar
  • Utbildning

 

Ledningens styrning för att uppnå målen

Ett ledningssystem är en genomtänkt och standardiserad styrning och beskriver hur verksamheten fungerar. Det kan vara till exempel olika visuella dokument eller tavlor, gällande rutiner och checklistor samt andra viktiga dokument, oftast digitala. Ledningssystemet är integrerat med strategi och affärsplaner mm.

 

Dagens moderna ISO-standarder är bra exempel på styrning för arbetet med ständiga förbättringar, LEAN, intressenter, riskhantering, processer samt ledningens ansvar och ledarskap.

 

Ökad lönsamhet med fungerande ledningssystem

Erfarenheter som revisionsledare av ledningssystem inom till exempel kvalitet, miljö, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet visar en tydlig bild av att ISO-certifierade företag ofta lyckas öka sin lönsamhet genom att utveckla sina ledningssystem.

 

Grundaren Peter Svensson arbetar som Revisonsledare för:

·         ISO 9001:2015

·         ISO 14001:2015

·         ISO 45001:2018

·         ISO 22000:2018

·         STEMFS

·         Med flera

 

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri introduktion!