LEDARSKAP


-Förmågan att engagera medarbetare för att uppnå gemensamma mål

 

Lerbo Consulting erbjuder följande utvecklingsinsatser:

  • Rådgivning/coachning av chefer, ledningsgrupper och VD, inom privat och offentlig sektor
  • Verksamhetsutveckling
  • Projektledning
  • Föreläsningar
  • Utbildning

 

Vi utvecklar ledare och chefer

Dagens snabba utveckling kräver ledare som är flexibla i sitt ledarskap och som har en förmåga att vägleda verksamheten och anställda från nuvarande läge till ett önskat framtida tillstånd, bättre än det nuvarande. Ledning i ständig förändring snarare än förändringsledning.

 

Att vara en god ledare innebär också att leva som man lär och vara en föregångsperson i allt man gör.

 

Sträva efter:

  • Gemensam vision och tydliga mål, som visar vägen
  • En högsta ledning efterfrågar och stödjer förbättringsarbete
  • Fungerande kommunikation i rätt tid och i rätt kanaler
  • Involvering av medarbetare och chefer
  • En företagskultur som säger ja till utveckling

 

 

För oss är en bra ledare och chef någon som är lyhörd, visar empati, är beredd att ändra sig, är coachande men som också har modet att ta beslut när det krävs. En god arbetsmiljö är basen.


Kontakta oss gärna för en kostnadsfri introduktion!


SAMARBETSPARTNERS/DELÄGARE