Behöver ert företag eller organisation hjälp med att utveckla processer? Behöver ni coachstöd till chefer?

Med 30 års erfarenhet i olika affärsdrivande företag och statlig verksamhet, främst som chef, har jag samlat på mig insikt och lärdom att hjälpa andra. Jag drivs av att ständigt förbättra och utveckla! De senaste 10 åren har jag parallellt även arbetat som revisionsledare för ledningssystem. Vi har grundat företaget Lerbo Consulting AB.

LEAN

"LEAN är en filosofi och kan endast lyckas om högsta ledningen efterfrågar ständiga förbättringar"


LEADERSHIP

"Att vara en god ledare är att leva som man lär och vara en föregångsperson i allt man gör"

MANAGEMENT

 "Med ett ledningssystem skapas förväntningar och struktur för ständiga förbättringar och ökad lönsamhet".

ARBETSMILJÖ

"God arbetsmiljö

- förbättring kan bara bekräftas av medarbetare"


Lerbo Consulting AB


mobil 070-541 01 02   e-mail peter@lerboconsulting.se 

Org nr. 559031-8548, Bankgiro 5274-3929 innehar F skattesedel

Adress: Slåttergatan 1  54532 Töreboda