MANAGEMENT


Varför behövs ett ledningssystem?


Med 10 års erfarenhet som revisionsledare av ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet har jag en tydlig bild
av företag som lyckats öka sin lönsamhet genom att utveckla sina ledningssystem.


Dagens moderna ISO-standarder är bra styrning för ständiga förbättringar, processer samt ledningens ansvar och ledarskap.


God arbetsmiljö är grunden i LEAN, ledarskap och styrning och ledning.Lerbo Consulting hjälper er med


  • Rådgivning/coachning
  • Projektledning
  • Föreläsningar
  • Utbildning

Revisonsledare för Intertek Certification AB för:


ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 22000:2018

STEMFS

mfl

SAMARBETSPARTNERS

Lerbo Consulting AB


mobil 070-541 01 02   e-mail peter@lerboconsulting.se 

Org nr. 559031-8548, Bankgiro 5274-3929 innehar F skattesedel

Adress: Slåttergatan 1  54532 Töreboda