Kompetensområde


Lerbo Consulting har valt att fokusera på fyra kompetensområden LEAN, LEDARSKAP, MANAGEMENT och ARBETSMILJÖ, alla har en röd tråd i en drivkraft för ledarskap och utveckling.


Förmåga och kunskap har skapats under 30 år i olika befattningar och roller. I organisationer med utmaningar och lärande av vad som varit bra och mindre bra lösningar. Detta tillsammans med ett paralellt arbete som revisionsledare som underkonsult för större företag inom ledningsystem.

.


citat_lean
citat_management
citat_leadership

LEAN

"LEAN är en filosofi och kan endast lyckas om högsta ledningen efterfrågar ständiga förbättringar"


LEDARSKAP

"Att vara en god ledare är att leva som man lär och vara en föregångsperson i allt man gör"

LEDNINGSYSTEM

 "Med ett ledningssystem skapas förväntningar och struktur för ständiga förbättringar och ökad lönsamhet".

ARBETSMILJÖ

"God arbetsmiljö

- förbättring kan bara bekräftas av medarbetare"


Lerbo Consulting AB


mobil 070-541 01 02   e-mail peter@lerboconsulting.se 

Org nr. 559031-8548, Bankgiro 5274-3929 innehar F skattesedel

Adress: Slåttergatan 1  54532 Töreboda