Kompetensområde


Lerbo Consulting har valt att fokusera på fyra kompetensområden LEAN, LEDARSKAP, MANAGEMENT, RISKMANAGMENT och ARBETSMILJÖ, alla har en röd tråd i en drivkraft för ledarskap och utveckling.


Förmåga och kunskap har skapats under 30 år i olika befattningar och roller. I organisationer med utmaningar och lärande av vad som varit bra och mindre bra lösningar. Detta tillsammans med ett paralellt arbete som revisionsledare för flertal standarder för ledningsystem som underkonsult för både större och mindre företag.


Kontakta oss gärna för en kostnadsfri introduktion!

.


citat_lean
citat_management
citat_leadership

LEAN

"LEAN är en filosofi och kan endast lyckas om högsta ledningen efterfrågar ständiga förbättringar"


LEDARSKAP

"Att vara en god ledare är att leva som man lär och vara en föregångsperson i allt man gör"

LEDNINGSYSTEM

 "Med ett ledningssystem skapas förväntningar och struktur för ständiga förbättringar och ökad lönsamhet".

ARBETSMILJÖ

"God arbetsmiljö

- förbättring kan bara bekräftas av medarbetare"


RISKHANTERING

"God hantering av risker och möjligheter avgörande vid stora förändringar"