Om företaget


Lerbo Consulting utför uppdrag inom fyra kompetensområden, Lean, Ledarskap, Ledningssystem och Arbetsmiljö. Alla fyra delar utgör viktiga pusselbitar för ett gott ledarskap och en lyckad verksamhetsutveckling.

Vi tar ett helhetsgrepp och kan erbjuda stöd inom alla delar av ledarskapet, eftersom vi samarbetar med flera andra företag och fristående konsulter. Detta gör det möjligt att bredda kompetensen och öka kapaciteten inom olika uppdrag.


Peter jobbar med Lean, ledarskap, arbetsmiljö och ledningssystem vilket drivs i företagsnamnet Lerbo Consulting. Peter har mer än 30 års erfarenhet i ledande chefsbefattningar i nordisk livsmedelsindustri, länsstyrelse och affärsdrivande statlig verksamhet. Han har varit drivande i att införa Lean och att arbeta med att utveckla organisationer.

 

Sedan 10 år är han revisonsledare för ledningssystem som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, STEMFS samt ISO 22000 med flera. Peter har varit ansvarig på koncernnivå, organisationsnivå samt för olika inköps-, produktions- och försäljningsprocesser.


Som tidigare chef har Peter aktivt drivit frågor om arbetsmiljö och att förändra företagskultur och beteenden. Inte minst i hans senaste uppdrag (2016–2020) som chef för Distriktsveterinärerna i Sverige. Denna verksamhet har 600 anställda på 80 orter med dygnet runt verksamhet, för djurens bästa.


Peter beskrivs ofta som målmedveten och resultatinriktad, strukturerad, utåtriktad, positiv och lyhörd.


Lerbo Consulting AB ägs och drivs av Peter och Åsa Svensson. I företaget finns även verksamhet i form av Lerbo Trädgårdsdesign och Lerbo Trädgård webshop. Denna verksamhet drivs av trädgårdsmästare och designer Åsa Svensson.


Kontakta oss gärna för en kostnadsfri introduktion!

Exempel på roller och uppdrag Peter Svensson:


Divisionsdirektör, Landsbygdsdirektör, Vice VD, koncerninköpschef, Fabrikschef, Försäljningschef, Inköpschef, Logistikchef, Produktchef

citat_behov
citat_om

SAMARBETSPARTERS